Kombinirana izolacija

Ovaj oblik izolacije kombinira izolaciju između krovnih greda i dodatni izolacijski sloj iznad ili ispod krovnih greda, ispravljajući tako slabe točke svojstvene izolaciji između krovnih greda, te ujedno omogućavajući tanku krovnu konstrukciju.