BauderPIR SWE

Toplinska izolacija za izravno postavljanje na krovne grede ili drvenu oplatu.

Tehnički podaci:

Gornji pokrovni slojaluminij; dodatno s gornje strane nereflektirajuća polimerna bitumenska memrana
Donji pokrovni slojaluminij; dodatno ploča za zvučnu izolaciju 40/35 mm
Rubovipero-utor sa svih strana
Duljina1800 mm (vanjska dimenzija)
1780 mm (prekrivna površina)
Širina 1200 mm (vanjska dimenzija)
1180 mm (prekrivna površina)
Vatrootpornostklasa E (B2 prema DIN 4102-1)
Koeficijent toplinske provodljivosti (WLS)
024 (BauderPIR)
035 (ploča za zvučnu izolaciju)
Za više informacija vidjeti tehnički list proizvoda.
DebljinaU-vrijednostbroj artikla
120 mm
0,21 W/(m2K)4129 0120
140 mm
0,18 W/(m2K)4129 0140
160 mm
0,16 W/(m2K)4129 0160
180 mm
0,14 W/(m2K)4129 0180