BauderPIR MDE

Toplinska izolacija za krovove prekrivene metalom, šindrom, škriljcem ili pločama vlaknaticama.

Tehnički podaci:

Gornji pokrovni slojaluminij; dodatno sa drvenom polčom debljine 22 mm
Donji pokrovni slojaluminij
Rubovipero-utor sa svih strana
Duljina1800 mm (vanjska dimenzija)
1780 mm (prekrivna površina)
Širina1200 mm (vanjska dimenzija)
1180 mm (prekrivna površina)
Vatrootpornostklasa E (B2 prema DIN 4102-1)
Koeficijent toplinske provodljivosti (WLS)
024
Za više informacija vidjeti tehnički list proizvoda.
DebljinaU-vrijednostbroj artikla
102 mm
0,26 W/(m2K)4119 0102
122 mm
0,22 W/(m2K)4119 0122
142 mm
0,18 W/(m2K)4119 0142
162 mm
0,16 W/(m2K)4119 0162