BauderPIR DAL

Toplinska izolacija za izolaciju ispod krovnih greda, podova u potkrovlju i podrumu te podrumskih stropova.

Tehnički podaci:

Pokrovni sloj
aluminijski pokrovni sloj s obje strane
Rubovispecijalni pero-utor, sa svih strana
Duljina1200 mm (vanjska dimenzija)
1180 mm (prekrivna površina)
Širina620 mm (vanjska dimenzija)
600 mm (prekrivna površina)
Vatrootpornostklasa E (B2 prema DIN 4102-1)
Koeficijent toplinske provodljivosti (WLS)
024
Za više informacija vidjeti tehnički list proizvoda.
Debljina
broj artikla
40 mm
4440 0040
60 mm4440 0060
80 mm4440 0080
100 mm4440 0100