Mogućnosti sanacije

Kada je ravne krovove potrebno sanirati, može biti moguće zadržati postojeći krovnu konstrukciju i nadograditi je u sanaciji. Ako se, s druge strane, stara struktura ne može zadržati, stara krovna hidroizolacija mora se ukloniti i potpuno nova struktura postaviti.

Sanacija na postojećoj krovnoj hidroizolaciji nudi brojne prednosti:

  • Kao prvo, nema potrebe za uklanjanjem postojeće krovne konstrukcije, što je dugotrajan i skup posao.
  • Problemi i troškovi povezani s odlaganjem stare strukture su izbjegnuti.
  • Može se koristiti postojeći parna brana.
  • Postojeća toplinska izolacija može odigrati svoju ulogu u uštedi energije.

Sljedeći uvjeti moraju biti ispunjeni za sanaciju na postojećoj krovnoj hidroizolaciji:

  • Plikovi i nabori na postojećoj krovnoj hidroizolaciji moraju se ukloniti i popraviti.
  • Postojeći toplinska izolacija mora biti postojana i suha.
  • Učinkoviti razdjelni sloj između stare i nove hidroizolacije (ako je to potrebno zbog tehničkih razloga - na primjer, ako je stara bitumenska struktura sanirana sa sintetičkim krovnim membranama).
  • Mora se osigurati učinkovita zaštita od izdizanja uzrokovanog vjetrom.
Primjer: Sanacija krova s Bauder sintetičkim krovnim membranama. Na većini starih struktura, uključujući i one s bitumenskim membranama, može se koristiti specijalna membrana za sanaciju BauderTHERMOPLAN-T SV 15 V (s donje strane kaširana filcom).

Primjer: visokokvalitetni, jednoslojni zavareni bitumenski sustav s BauderTHERM SL 500 kao pokrovnim slojem za sanaciju postojećeg upotrebljivog sustava.